Ürün Kalitesi

Ürün Kalitesi

Ürün Kalitesi

Organik tarım ürünleri, sağlıklı ve kaliteli organik ürünler üretmek için bir temel oluşturmaktadır. Yasama organı, organik ürünlerin üretimi, işlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili tüm yönetmelikleri 834/2007 sayılı Organik yönetmelik, EC Yönetmeliği ve bu belgede ekli olan 889/2008 sayılı Komisyon Yönetmeliği gereken düzenlemeler belirlemiştir.

Çeşitlendirilmiş mahsul rotasyonu ve yerel koşullara uygun hayvancılıkla sürdürülen verimli toprak, sağlıklı ve güçlü bitkilerin besinlerini sağlar ve böylece organik tarımın temelini oluşturur. Uygun çeşitlerin seçimiyle önleyici tedbirler bitkileri hastalıklara karşı korumaya hizmet etmesini sağlar.

Organik tarıma geçerken çiftliğin kontrol kuruluşu tarafından kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu noktada tüm üretim hatları ile tüm tarımsal operasyon, operasyon açıklamasıyla belgelenmiştir.

Magenta denetçileriyle birlikte sertifikalandırma işlemini yapmaktadır. Magenta denetçisi yılda bir kez ilan edilmiş bir denetim gerçekleştirir. Yıl boyunca tohumların, üretim malzemelerinin, gübrelemenin, hayvanların satın alınması, hayvanların beslenmesi ve saklanması, miktarların dengelenmesi ve organik ürünlerin etiketlenmesi sırasında duyurusu yapılmamış ek denetim yapabilir.