Organik Üretim

Organik Üretim

Organik Üretim

Organik tüketici, organik ürünler satın alırken en yüksek seviyede gıda güvenliği beklemektedir. Bu yüzden organik ürünlerle bağlantılı tüm zincir kontrol sürecini düzenleyen mevzuata dâhil edilmiştir. Piyasaya organik bir ürün getiren tüm üreticiler organik kontrole tabiidir. Tüketicilere satış yapan perakendeciler için bazı istisnalar bulunmaktadır.

Organik ürünler doğru organik etiketleme ile tanımlanabilir. Organik ürünlerin etiketlenmesi iki kategoriye ayrılmaktadır. %100 organik içerikten yapılan ürünler ve sadece bazılarının organik olduğu içerikten yapılan ürünler, bu organik içerikler içerik listesinde olduğu gibi tanımlanmaktadır. Yeni EC (European Comission) organik logosu ve %100 organik ürünlerde menşei beyanı tüketiciye organik ürünler hakkında daha fazla bilgi vermektedir.

Magenta; üretim, depolama, nakliye, pazarlama ve ithalatla uğraşan şirketlere sertifika vermektedir. Açıklama üretimde kullanılan prosesleri, kullanılan içerik maddelerini ve tüm organik ürünlerin etiketlerini içermelidir. Magenta organik düzenlemenin gerekliliğin tanımını ve uygunluğunu doğrulamaktadır.

Bu tür açıklamalar, pazarlama ve ithalat şirketleri tarafından gerçekleştirilen tüm prosedürler için gereklidir. Organik ürünlerin AB dışından ithalatı, gereken özeni göstermek için bir takım ek yükümlülüklerin yerine getirilmesi anlamına gelmektedir.