Tr - 5262-Türkiye

Tr - 5262-Türkiye

Tr - 5262-Türkiye

20. yüzyılın başlarında tüketici ve çiftçi odaklı olarak sanayileşen ve kimyasal olarak gerçekleştirilen karşıt olarak organik tarım doğmuştur.

Organik ürünler; tohumdan toprak, hava, su koşullarından başlayarak sofraya gelene kadar her bir aşamasında kimyasal girdi, suni gübre, GDO, ışınlama kullanılmadan üretilir. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kanunlarla yetkilendirilmiş ‘Kontrol Sertifikasyon Kuruluşları’ tarafından denetlenip kayıt altında tutulur. Ürünlerin kalıntı barındırmadığı analizlerle akredite laboratuvarlar tarafından bilimsel olarak incelenmekte ve raporlanmaktadır. Bu işlemlerin sonunda üreticilere ‘Müteşebbis Sertifikası’ verilmektedir. Üretimi yapılan ürünler de ürün sertifikaları ile belgelendirilir.

Organik Sertifikası olan ürünlerde sadece T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı organik logosu kullanılabilir ve bu ürünler ‘Organik’ ürün olarak isimlendirilir. Yasal olarak bu kriterlerin dışında kullanılan ürünlere ‘Organik’ kelimesi kullanılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı; 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve 18 Ağustos 2010 tarihi ile 27676 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’ (TR Standartları) uygulanır.

Organik Ürün Nedir:

Organik ürün, organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilmiş ham, yarı mamul veya mamul halde bulunan sertifikalı üründür.

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları:

Organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilerdir.

Konvansiyonel Tarım:

Organik tarım faaliyetleri dışındaki tüm tarımsal faaliyetlere verilen isimdir.

Organik tarımın karşıt üretimi olan konvansiyonel tarım üretim aşaması, yeri, tohumu ve koşulları ne olursa olsun Bakanlık tarafından yetki verilmiş kontrol ver sertifikasyon kuruluşları tarafından denetlenmemiş, onaylanmamış ve sertifikası olmayan ürünlerin tamamı konvansiyoneldir.

Kısmen veya tamamen GDO’lu ürünlerden elde edilen GDO içeren veya GDO’lardan oluşan gıda, yem, gıda katkı maddesi, bitki koruma ürünleri, gübreler, toprak düzenleyiciler, tohumlar, mikroorganizmalar, hayvan sağlığı için kullanılan ürünler ve hayvanlar organik tarımda kullanılamaz.

Organik tarım faaliyetlerinin bütün aşamaları kayıt altına alınır ve izlenebilirliğe sahiptir. Tohumdan araziye, depolamadan işletme tesisine, ambalaj malzemesinden nakliye sürecine, market rafında bulunacağı satışa kadar izlenir, kayıt altında tutulur ve ilgili kişi ve kurumlar tarafından resmi kuruluşlara bildirimi yapılır. Bu nedenle ‘Organik Ürün’ ifadesi yalnızca sertifikası bulunan, denetlenmiş ve onay almış ürünler için kullanılır.