Nop - Amerika

Nop - Amerika

Nop - Amerika

Ürünlerini ABD’ye ihraç etmek isteyen işletmeciler, NOP olarak bilinen Ulusal Organik Programının şartlarına uymalıdırlar. ABD tarım bakanlığı, USDA tarafından yayınlanan ABD organik düzenlemesidir.

Dünyanın dört bir yanında bulunan denetçiler, işlemleri USDA organik standartlarına göre onaylamaktadır. 

Lütfen detaylı bilgi için aşağıdaki klavuzu okuyunuz. 

 EU- NOP Kullanıcı Klavuzu / Operational Manual

ABD – AB eşitliği

2012 yılında Avrupa birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı, AB organik düzenlemesi ile NOP arasındaki denkliği belirleyen bir anlaşma imzaladı. Anlaşma aşağıda bulunan bazı şartları içermektedir:

  • Hayvanlar antibiyotiksiz üretilmelidir; ABD’de antibiyotik ile tedavi edilen hayvanlardan elde edilen hayvansal kökenli ürünlerin ihracatı mümkün olmayacak ve bu yönü ele almak için Avrupa Birliği yönetmeliği 126/2012 girintili işletmecilere bırakılacak olan tamamlayıcı bir satın alma belgesinin sunularak; bunlara “antibiyotik kullanılmadan elde edilen hayvansal ürünler” olduğu belirtilecektir. Bu belgenin veya üzerinde aynı cümleyi içeren bir uygunluk belgesinin mevcudiyeti, ABD’de ihraç edilen nihai ürüne kadar tedarik zincirinin tüm işletmecilere karşı kontrol edilmelidir.

  • Ürünlerin, AB tarafından yetkili bir Kontrol Organı tarafından verilen NOP İthalat Belgesine sahip olması.

  • Ürünler AB içinde veya dışında üretilip yönetmelik düzenlemelerine uygun olarak AB’de ithal edilmelidir. 834/2007 ve AB Yönetmeliği 1235/2008 ABD’ye paketleme ve gönderme yapılırken dikkate alınmalıdır.

Su ürünleri AB ve ABD anlaşması dışında bulunmaktadır.

Ürünlerini ABD’ye ihraç etmek isteyen işletmeciler:

  • NOP serifikasını istemeli ve ürünlerini NOP / USDA organik logosu ile etiketlemelidir.

  • Ürünlerini ithalat sertifikası ile eşdeğer olacak şekilde ihraç eder.

Bioagricert, NOP / USDA akreditasyonunu sürdürdüğü için işletmecilere her iki olasılığı da sunmaktadır.