Eu - Avrupa Birliği

Eu - Avrupa Birliği

Eu - Avrupa Birliği

1.1.2009 tarihinden itibaren iki yasal metin eski AB Konseyi Yönetmenliği 2092/91’in yerini almıştır. 834/2007 sayılı AB Konsey Yönetmeliği temel kural ve standartları sağlarken AB Komisyon Yönetmeliği 889/2008 daha ayrıntılı bir içeriktir. 889/2008 ayrıca “Uygulama Kuralı” olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak, 834/07 ve 889/08’den bahsedilmektedir ve 1991 yılı ile 2008 yılları arasında yürürlüğe giren eski Yönetmelik ve değişiklikleri tamamen geçersizdir.

İlk olarak yapılan değişiklik oldukça azdı. Onun ardından gelen büyük değişikliğin sebebi AB Komisyonunun Yönetmeliği güncellemesi ve değiştirmesinden dolayıdır. 889/08’de yapılan büyük değişikliklerin temel sebebi daha net ve mantıklı bir yapıya sahip olduğu içindir. Eski yönetmeliğin tam olarak açıklayamadığı organik tarımın hedefleri artık daha nettir ve böylelikle neyin ‘organik’ olarak değerlendirileceği ve neyin bu kurallara uygun olmadığı daha nettir.

Detaylı bilgi için lütfen 

 EU- NOP Kullanıcı Klavuzu / Operational Manual