Delinat

Delinat

Delinat

Delinat kurallarıorganik tarım ve diğer organik kuralların (AB, Bio Suisse) olarakgenel şartların çok ötesinde bulunmaktadır.

Sentetik kimyasalböcek ilaçları, yapay gübre kullanımı ve genetik mühendisliğiyasalarına ek olarak Delinat kuralları biyolojik çeşitliliğinteşvik edilmesini gerektiren ve bağdaki hastalıklarla mücadeleetmek için bakır ve kükürt kullanımını ciddi şekildekısıtlayan ilk yapıdır. Mahzendeki vinifikasyon sırasındakoruma (kükürt) katkıları ve müdahaleleri, şaraplarınkesilmesi ve filtrelenmesi ciddi bir şekilde kısıtlandırılmıştır.

Temel amacı:Biyoçeşitlilik Şartı

Kaliteodaklı bağcılığın temel prensibi biyoçeşitliliğin hedeflenentanıtımına dayanmaktadır. Bağ sadece biyoçeşitlilik ağıylaortaya çıkan dengeyi ekosistem olarak düşünmektedir.Biyoçeşitliliği teşvik etmenin esas amacı üzüm bağlarınıçitlerle, ağaçlarla, sebzeler, meyveler, hububatlar, aromatikotlar veya meyve çitleri gibi ikincil mahsuller ile sabitekosistemlere dönüştürmektir. Böylelikle doğal kaynaklarınsürdürülebilirliği arttırılabilir ve toprağın kalitesi artmışolur.

DELINATKurallarının Temel Amacı:

  • Tüm bağın biyolojik yönetimi

  • Kapalı bir çevrede ekonomik gübreleme

  • Sürekli yeşillendirme (Kuru bölgeler hariç)

  • Kimyasal – sentetik bitki koruma ürünü yoktur (Faydalı organizmaların teşviki)

  • Nazik şarap yapımı, yardımcı maddelerin kullanımı kısıtlıdır

Delinat kurallarıayrıca iş sözleşmeleri, güvenlik ve haklarla ilgili asgarisosyal gereklilikleri de içermektedir. Her biri bir, iki ve üçsalyangoz (kademeli) olarak işaretlenmiş fazla değerlendirmekriterini yerine getirme düzeyine ayıran aşamalı bir modeledayanmaktadır.

İlk aşaması ABOrganik Düzenlemesinden çok daha katıdır. Kurallara uyulupuyulmadığı federal devletlerin organik kontrol kuruluşları ileişbirliği içinde İsviçre organik kontrolü olan bio.inspectatarafından izlenir.

YönetmelikKarşılaştırması:


Alan
DELINAT Bio
AB organik
Geleneksel / IP
Tarım sistemi
Bütün işlem organik olmalı. Tüm faaliyet kollarının biyolojik / ekolojik yönetimi
Bireysel iş kolları da geleneksel olarak yönetilebilir.
Düzenleme yok
Biyoçeşitlilik, ekolojik kompanzasyon alanları, küçük yapıların tanıtımı
Ekolojik kompanzasyon alanı: Bağın en az% 12'si, bunun% 7'si bağın içinde veya doğrudan bağın yanında. Şirketin% 5'i, kendi üzüm bağlarının 1000m içinde olmalı. Ek olarak gerekli: meyve ağaçları, yabani çalılar ve üzüm bağları içindeki en az% 5 çiçeklenme alanları
Düzenleme yok
EU / CH Konvansiyonel: Yönetmelik yok
IP CH:% 3,5 Ekolojik kompanzasyon alanı, üzüm bağlarına bitişik olması gerekmez
Yeşil üzüm bağı
Gerekli
Gerekli değil
AB: gerekli değil
IP CH: kısmen gerekli
Sulama
Sıkı kurallar
Düzenleme yok
Düzenleme yok
Kimyasal böcek ilaçları
Yasak
Yasak
İzinli
Bakır uygulaması
Seviye 1: Maksimum 3,4 kg / ha / yıl
Seviye 2: Maksimum 2,9 kg / ha / yıl
Seviye 3: Maksimum 2,4 kg / ha / yıl
6 kg / ha / yıl
AB: 6 kg / ha / yıl
CH: 4 kg / ha / yıl
Gübre
Yasak
Yasak
İzinli
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO'lar)
Yasak
Yasak
Kısmen yasak
Şarapçılık: İşleme
Vakum buharlaştırıcılar, ters ozmoz ve kriyoekstraksiyon gibi teknik prosedürler yasaktır
Bireysel teknik prosedürler yasaklanmıştır
Düzenleme yok
Şarapçılık: Hayvansal Yardımcılar2017'den itibaren Delinat kuralları, şarap yapımında hayvansal kaynaklı tüm işleme yardımcı maddelerini içermez ve sakatat içeren gübreleri yasaklar. Böylece, 2017 klasiklerinden itibaren tüm Delinat şarapları uluslararası vegan tanımının gereksinimlerini karşılar ve her zaman vegan olarak ilan edilebilir.Düzenleme yok
Düzenleme yok
Şarapçılık: diğer işlem yardımcıları
Sülfür, inceltme maddeleri ve filtrasyon yardımcıları ile ilgili katı kurallar bulunmaktadır
Delinattan çok daha az katı koşullar
Düzenleme yok veya üretim ülkelerinde belirlenen sınırlar dahilinde kurallar bulunmaktadır
Şarap üreticilerinin daha da gelişmesi için teşvik
Yönergeler, üç seviyeli adım modeline dayanmaktadır (1 ila 3 salyangoz ‘basamak’ ile tanımlanır)
Hayır
Hayır
Yenilenebilir enerjiler
2021'den itibaren, her Delinat sertifikalı işletme, çiftlikte asgari miktarda yenilenebilir enerji üretmelidir.
Seviye 1:% 30
Seviye 2:% 60
Seviye 3:% 100

Yenilenebilir % 100 enerji kapsamı hedefine ulaşana kadar, her bir işletme de en az üç enerji verimliliği önlemi alındığını göstermektedir. Bunlar, örneğin enerji tasarruflu soğutma, ısı geri kazanımı, yalıtım, güneş enerjisi ve güneş ve rüzgar enerjisi üretimidir.
Düzenleme yok

Düzenleme yok

Sosyal gereksinimler
İş sözleşmeleri, güvenlik ve haklarla ilgili asgari şartlar bulunmaktadır.

Düzenleme yok
Düzenleme yokDELINAT ve BİYOÇEŞİTLİLİK:

En iyi şarap doğa ile uyum içinde oluşturulur. Bu DELINAT felsefesine dayanmaktadır. İsviçreli şarap ticaret şirketi 1980 yılında Karl Schefer tarafından kuruldu. Vizyonu Avrupa’nın en çorak serpilir üzüm bağlarını hayata getirmekti.

DELINAT sağlıklı doğanın kaliteli şaraplarının organik öncüsü olarak kabul edilmektedir. DELINAT iddialı olduğu kurallarıyla beraber Avrupa genelinde 100’den fazla organik şarap üreticisi tarafından üretilmektedir.

Avrupa’nın en zorlu organik kuralları:

Organik bağcılıkta modadır. Endüstriyel biyolojinin hâkiminin her geçen gün artması sadece minimum koşulların yerine getirilmesine ve mono kültürün hüküm sürmesine neden olur. Bu nedenle DELINAT 1983 yılında kendi kurallarını oluşturma kararı aldı. DELINAT AB organik ve diğer organik etiketlerin (Ecovin, Demeter, Bio Suisse) ötesine geçmiştir ve biyoçeşitliliği teşvik etmeyi amaçlayan tek kuruluştur. Amaç ortalamanın üstünde şarap ve toprak kalitesi sağlayan, kendi kendini düzenleyen ve istikrarlı ekosistemi olan bağlar oluşturmak.

2010’da DELINAT kuralları WWF İsviçre ve en yüksek puanlara sahip 32 İsviçre organik etiketinin Tüketici Koruma Vakfı tarafından değerlendirildi ve “şiddetle tavsiye” notunu aldı. 2015 yılında ise Pusch Foundation (İsviçre Çevresel Koruma Uygulaması) bu kararı onayladı ve DELINAT kuralları olarak en iyi İsviçre organik markası adını aldı. Her biri bir, iki veya üç salyangozla işaretlenmiş bağcılık ve şarapçılıkla ilgili 100’den fazla ilkeyi üç üzerinden yerine getirme düzeyine ayıran aşamalı bir modele dayanmaktadır.

Monokültür yerine biyolojik çeşitlilik:

Tüm şarap alıcıları için bağlayıcı ilkeler olan “Yüksek Biyoçeşitliliğe Sahip Bağlar için Bir Şart” ile birlikte yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip bir şarabın temelini oluşturmaktadır. DELINAT’ın “geleceğin bağları”nda üzümlere, çiçeklere, çimlere, bitkilere, meyvelere ve sebzelere ek olarak canlı topraklarda gelişir. Kapalı bir doğal döngüyü garanti eden ve bu nedenle her seviyede kaliteli şarapları garanti eden bu çeşitliliktir.

DELINAT şarap üreticileri bu vizyonu yavaş yavaş uygulamaktadır. Üzüm sıraları, çiçekli şeritler, çitler, ağaçlar bitki adaları ve üzüm bağlarının kenarlarında çeşitli faunalar için barınaklar arasındaki türler bakımından zengin yeşil bitkiler ile özellikle biyolojik çeşitliliği teşvik etmektedirler. Aynı zamanda, organik bağcılıkta izin verilen bakır ve kükürt çözeltileri ile mahsullerin korunmasında büyük kısıtlamalar uygulanmaktadır.

Müşterilerin dâhil edilmesi:

DELINAT, müşterilerini doğrudan Biyoçeşitlilik Girişimi’ne dâhil etmeye çalışır. Ek olarak, şarap üreticilerin için çok sayıda gezi düzenlenmektedir. Böylece müşteriler biyolojik çeşitlilik hedeflerinin uygulanması konusunda kendi fotoğraflarını çekebilirler ve aynı zamanda bazı ek kontrol işlevlerini uygulayabilirler. Müşterilere ana sayfada bulunan tüm şarapların üretim süreci şeffaf bir şekilde sunulacaktır. Böylelikle DELINAT kurallarının 100 kriterinden daha fazlasını karşıladığı her bir şarap için görülebilmektedir. En yüksek ekolojik standartları karşılayan şaraplar üç salyangozla ödüllendirir.

DELINAT Danışmanlığı:

Çok çeşitli ürünler içeren şarap üreticiliği için olan bağcılığın arkasında bulunan itici güç DELINAT danışmanlık departmanıdır. Görevleri, yüksek biyoçeşitlilik içinde büyüyen DELINAT şarabının sürekli gelişimi ve böylece şarap kalitesinin iyileştirilmesidir. Bölüm, yıllık ziyaretler, sürekli eğitim seminerleri, yardım hattı ve kapsamlı bir çevrimiçi portal aracılığıyla yaklaşık 100 DELINAT şarap imalatçısına online hizmet verip denetleme yapmaktadır. DELINAT danışmanlık araştırma sözleşmeleri atar ve bağımsız enstitüler ve üniversiteler ile işbirliği yapar. DELINAT bu departmanın satışlarının yüzde birini finanse etmektedir.

Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve yenilikçi şarap avcıları ile yakın işbirliği içinde, ekolojik ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kalitede şarap yetiştiriciliği için yöntemler ve stratejiler geliştirilmiştir. Elde edilen bilgi sürekli gelişen DELINAT kurallarına uyar ve kurslar ve bireysel tavsiyelerle Avrupa’daki DELINAT şarap üreticileriyle paylaşılır.