Yönetmelikler

Yönetmelikler

Yönetmelikler

Organik tarım faaliyeti icra edecek olan gerçek veya tüzel kişilerin uyması gereken kanunun açıklayıcı yönetmeliği bulunmaktadır. Türkiye’de bu 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile belirlenmiştir. Bu yönetmelik 1.12.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Organik tarım organik tarım faaliyeti icra edecek olan gerçek veya tüzel kişilerin  xxxx tarihli sayılı Organik Tarım yönetmeliğine uyması gerekmektedir. Organik Tarım yönetmeliğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dökümanlar

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK