Kalite Politikası

Kalite Politikası

Kalite Politikası

Bioagricert Mag Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirme Ltd. Şti. uluslararası düzeyde, tüketiciden profesyonele kadar çalışan farklı figürlerin güvenine dayanan güvenilir bir kontrol ve belgelendirme sistemidir. Amacı uluslararası düzeyde gelişmek ve tanınmaktır. Bu amaçla yönetim, müşteri ve ekonomik kaynaklarını sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır. Stratejiler ve en iyi uygulamalar, ekonominin sağlam ilkeleri, karlılığı ve şeffaflığa bağlıdır. Yönetim hedefleri belirler ve bunların izlenmesini uygulanmasını ve gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini tanımlamaktadır.

            Saygı Şartları:

 • Sabit parametrelerdeki verimlilik endekslerini elde etmek için yönetimsel ve operasyonel faaliyetlerin örgütlenmesini sağlar.

 • İşletmelere işin teknik ve ekonomik yönlerinin beklenen şartlara göre ulaştığı başarıyı ve bunu koruduğunu garanti eder.

 • Kararın tarafsızlığını tehlikeye atabilecek riskleri tanımlar ve bunları önleyerek tarafsız bir sertifikalandırma sürecini garanti eder.

  GarantiEttiği Hedefler:

 • Kalitenin hedeflerini hem nesnel hem de ölçülebilir bir şekilde belirlemek ve test etmek için referans çerçevesi çalışmasını garanti eder.

 • İlgili olan tüm organizasyonlara hedeflerin iletildiğini, anlaşıldığını ve takip edildiğini garanti eder.

 • Ortaklara ihtiyaç ve beklentileri yerine getirmek için neyin gerekli olduğu hakkında bilgi verir.

            

            Sürekli Gelişim    

 • Periyodik olarak performans incelemesi yapmayı ve uygunluğa bakmayı garanti eder.

 • Altı çizili süreçleri analiz eder, ölçer ve değerlendirerek sürekli olarak iyileştirme ihtiyacını karşılar.

 • Akreditasyon ilkelerine uygun olarak yenilikçiliği ve iyileştirmeyi teşvik eder, mevcut standartlara ve yasalara uygun olarak faaliyetler üretir.


            Hedeflere ulaşmak için gerekenler:

 • Sertifikasyon süreci ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak yapılmaktadır. Bu tür referansların eksikliğinde yetkili teknik komiteler tarafından özel sertifika programları hazırlanmaktadır.

 • Personelin sürekli eğitim alarak işe uygun olmasını sağlamak.

 • Bioagricert Mag ticari markasının her lisans sahibinin Kalite El Kitabı prosedürlerine ve yürürlükteki kanunlara uygun olduğuna dair güvence.

 • Bioagricert Mag ile bağlantılı şirketlerle ilişkileri olabilecek işletmecilere uygunluk belgelendirmesinin serbest bırakılmaması.

 • Değerlendirme sürecinin ve sertifikasyon kararının sadece sertifikasyon kapsamı ile sınırlandırılması.

 • Hizmet kalitesi ile ilgili ölçülebilir hedeflerin tanımlanması ve izlenmesi.

 • Bioagricert Mag ile bağlantılı şirketlerle ilişkileri olabilecek işletmecilere uygunluk sertifikasına izin verilmemesi ve sertifikasyon ile ilgili bir çıkar çatışması olmaması.

 • Değerlendirme sürecinin ve sertifikasyon kararının sadece sertifikasyon kapsamı ile sınırlandırılması.

 • Hizmet kalitesi ile ilgili ölçülebilir hedeflerin tanımının yapılması ve izlenmesini sağlamak.

 • Bioagricert Mag ın tedarikçilerine emanet edilen faaliyetler aracılığı ile danışmanlık yapmamak ve denetçilerin, önceki üç yıl içerisinde işletmeler ile herhangi bir sözleşme ilişkisi bulunmadığına emin olmak.

 • ACCREDIA’ nın organik tarımdan gelen ürünlerin belgelendirme düzenine akreditasyonu, hizmet kalitesini, ürünleri, yönetim sistemini, belgelendirme süreçlerini ve kalite sistem belgelerinde belirtilenlerin uygulanmasını iyileştirmeyi amaçlayan.

 • Diğer kontrol organları ile etkileşim, deneyim ve yöntem alışverişinde bulunmak, sistem paylaşımındaki gelişimleri takip etmek.

            

            Tarımsal gıda bölümü, Bioagricert Mag ın tarihi ve temel sektörüdür. Organik ürünlere yönelik sertifikasyon süreci, eski yönetmelik olan2092/1991’in yerini alan ve 834/2007’nin yönetmeliğini temeline dayanmaktadır.