Adil Ticaret

Adil Ticaret

Adil TicaretAdil Ticaret sertifikasyonu, anlaşmaya varılan çevresel, çalışanların ve gelişim standartlarına göre belirlenen kriterlere göre üretilen ürünlerin tanımlanması için oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde bağımsız kuruluşlar tarafından üreticinin belirlenen kriterlere uygunluğu denetlenmektedir.


            Adil Ticaretin temel başlıkları aşağıdaki gibidir;

·        Dezavantajlı ülkelerin ve “dünyanın güneyinde” denilen üretici bölgelerindeki çalışan ve üretenlerin, işletmelerin adil üretim ve adil ticari ilişki projelerini teşvik etmek ve garanti etmek.

·        Üreticilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve pazara erişimlerini artırmak, oluşumlarını güçlendirmek, daha iyi ücretlerle çalışmalarını sağlamak ve istikrarlı ticari ortaklıkları garanti etmek;

·        Dezavantajlı işçi grubu olan kadın grupları ve yerli topluluklar için gelişme fırsatını teşvik etmek ve üretim sürecindeki çocukları sömürüden korumak için;

·        Dezavantajlı ülkelerdeki çalışanları içindeki bulundukları mekanizmayı tüketicilere iletmek ve tüketicileri bilgilendirmek;

·        İnsan saygınlığına ve güvenliğine saygılı üretim ve ticaret kurgulamak

·        Dezavantajlı ülkelerde doğru ve adil ticaret koşullarının geliştirilmesini sağlamak;

·        Sosyal kişisel gelişim ve sürdürülebilir ekonomik koşullar geliştirmek;

·        Ulusal ve Uluslarası Kurumları küçük üreticilerin korunması ve yardımı için yönlendirmek;

·        Sürdürülebilir kaynakların kullanımını teşvik etmek