Ürün Depolama, Pazarlama, Nakliye

Ürün Depolama, Pazarlama, Nakliye

Ürün Depolama, Pazarlama, Nakliye

Organik ürünler taşınırken yetkili bir kuruluş tarafından belirlenir. Organik ürünler otoyol kenarında bekletilmez. Ürünlerin yakıt atıklarından etkilenmemesi için çift korumalı kaplarda taşınması gerekmektedir. Organik ürün taşıyanların yurt içi dolaşım sertifikası bulundurması gerekir. Yurtdışına gönderilen veya yurtdışından getirilecek ürün için ayrı bir sertifika düzenlenmesi gerekmektedir.