Hayvansal Üretim

Hayvansal Üretim

Hayvansal Üretim

Hayvansal üretim yapılırken; organik yem kullanılmalı, genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılmamalıdır. Hayvan sayısı seçilirken arazi alanı göz önünde bulunmalıdır ve hayvanların rahatı düşünülmelidir. Başka bir çözüm bulunamaması durumunda allopatik metotlar kullanılabilir. Ortaya çıkan hayvan gübrelerinin kirlilik kaynağına sebep olmaması gerekir. Hayvandan elde edilecek olan et, süt ve yumurtanın sağlıklı ve iyi kalite alınması için maksimum miktarın elde edilmesi hedeflenmez.

Barındırma yapılırken hem TR, AB hem de NOP yönetmeliklerine uygun hareket ve konforlu davranış özgürlüğü bulunan hem de yeterli yatak ve sıcaklığın sağlandığı barındırma yapılması gerekmektedir. Hayvanlara temiz hava sağlanmalı, güneş ışığına direk olarak erişebilmeleri, gölge ve sığınağa direk girebilmelidir. Hastalık ve parazitlerin önlenmesi için ahırların temiz tutulması gerekir.

Hayvanların hastalanması durumunda önlemler alınmalı. Eğer bu önlemler yeterli olmazsa doğal yöntemlerle tedavi edilmeli.

Müteşebbislerin sertifikasyon firmasına ilk kontrolü yaptırmadan önce uyması gereken organik yönetim planını sunmaları gerekmektedir. Bu planın yıllık olarak güncellemeleri gerekmektedir. Hayvanların doğum, satın alma, satışı ve ölümü durumunda bir ahır günlüğüne kaydedilmeleri gerekmektedir. Hayvanlar, yem ve veteriner ilaçları için satın alma faturaları dosyalanmalıdır. Hayvanlardan üretilen ürünler ürün miktarları olarak kaydedilmelidir. Ayrıca çiftlik içerisinde organik ürünlerin satımını tutacak bir muhasebeci bulunmalıdır.

Müteşebbislerin bağlı oldukları ilgili standartların birer kopyasını bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca müteşebbisler belirli düzeyde bir teknoloji bilgisine sahip olmalı ve organik hayvancılık kurallarını bilmesi gerekmektedir.