Girdi Üretimi

Girdi Üretimi

Girdi Üretimi

Tohumlar haricinde organik tarımda kullanılan tüm girdiler için uygunluk belgesi düzenlenebilir. Bazı koşullarda uygunluk belgeleri bitki koruma, gübreler ve toprak düzenleyicileri için talep edilebilmektedir.

Buna göre girdilere bakılarak üretimleri sırasında çevre kirliliğine neden olmamaları gerekmektedir. Ekosistemi tehdit etmemeleri gerekmektedir. Ayrıca işçilerin sağlığını tehdit etmemelidirler.

Organik tarım girdilerini üreten üreticinin uyumluluğun devamının sağlanması için kalite yönetim sistemine sahip olması gerekmektedir. Burada bulunan kuralların ve prosedürlerin eksiksiz uygulanmasını sağlamak için personelin iyi bir eğitim almış olması gerekmektedir. Üretilen ve satılan ürünler için katkı maddelerinin ve içeriklerini takip etmek adına ayrıntılı bir kayıt defteri tutulması gerekmektedir. Üretilmiş ürünlerde sorun olması halinde üretici paketlemeyi durdurur ve geri çağırma prosedürünü devreye sokar.

Organik ve geçiş ürünleri üreten ve satan firmaların tanıtım ve bilgilendirme aşamasında hangi ürünlerinin sertifikalı olduğunu hangisinin olmadığını net bir şekilde belirtmesi gerekir.