Doğadan Toplanan

Doğadan Toplanan

Doğadan Toplanan

Doğadan toplananın amacı sürdürülebilir olmalıdır. Sürdürülebilirlik yapılırken çevreye zarar verilmemelidir. Alanların temiz ve kirletilmemiş olması gerekmektedir. Belgelendirme iyi bir şekilde yapılmalı ve ürünün izlenilebilirliği sağlanmalıdır.

Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için türlerin aşırı toplanmasının engellenmesi gerekmektedir. Kırmızı listeye alınmış olan ve tehdit altında bulunan türlerin toplanmaması gerekmektedir. Bitkilere verilecek zarar en az seviyede olmalıdır. Sorumlu kuruluşun belirlediği detaylı bir toplama kuralı olmalı ve bu kuralların arazide doğrulanabilir olması gerekmektedir.

Toplama yapılırken diğer varlıkların alanına zarar verilmemeli ve yiyeceklerinin yok edilmemesi gerekmektedir. Toplayıcıların çöplerini bırakmaması gerekir. Orman yangınına ve yasadışı avlanmaya neden olan hareketlerde bulunmamaları gerekmektedir.

Toplama bölgesinin detaylı bir haritası toplama alanları satın alma noktaları ve kritik alanların GPS verilerine göre belirlenip haritada işaretlenmelidir.

Depolanan, satılan ve nakledilen miktarların kayıt altına alınması gerekmektedir.