Bitkisel Üretim

Bitkisel Üretim

Bitkisel Üretim

Bitkisel olarak yapılan organik üretimler kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile yapılan sözleşmeler ile yapılmaktadır. Üretimler bu kuruluşların kontrolüyle gerçekleştirilmektedir.
Bitkisel olarak organik üretim yapacak müteşebbis kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme imzaladıktan sonra geçiş sürecine alınır.
Sertifikayı verecek olan kontrol kuruluşu arazinin önceki yıllardaki kullanım durumuna, yapılan uygulamalara, bölgedeki genel duruma ve yetiştirilen ürünlere, risk durumlarına bakarak müteşebbis kayıtlarını inceler ve geçiş sürecinin uzamasını ya da kısalmasını sağlayabilir.
İşletme sahibi organik tarım metodu ile üretilen ürün ile aynı tür ya da çeşitten olan veya bu ürünlerden kolaylıkla ayırt edilemez olan geçiş ürünlerini bazı durumlar haricinde bir arada üretemez. Bu gibi durumlar organik tarım mevzuatında yer almaktadır.
Tohum, fidan gibi çoğaltım malzemelerinin genetik olarak yapısının değiştirilmemiş olması, döllenmiş hücre çekirdeği içindeki DNA dizilimine dışarıdan müdahale edilmemiş olması gerekmektedir. Mikrodalga, radyasyon ve sentetik pestisitlerin tohumluğa müdahale etmemiş olması gerekir ya da ilgili yönetmelik hükümlerine göre üretilmiş olması gerekmektedir.
Gübre ve Toprak İyileştiricileri ile Bitki Koruma Maddeleri 10 Ağustos 2010 tarihli 27676 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 bölümünde bulunan ilgili başlık altında yer alan maddelere göre kullanımına izin verilmektedir.