Arıcılık

Arıcılık

Arıcılık

Arılar, bitkilerin üzerine polen yaydıkları için ekolojik denge açısından oldukça önemlidirler.

Kovanlar, arı kolonilerinin belirli bir çap içerisinde nektar ve polen tedarikçisi bitkilerin, organik olarak yetiştirilen topraklarda veya arıcılık ürünlerinin organik kalitesini tehlikeye sokmayan kültürlerden veya yabani bitkilerden oluşacak şekilde yerleştirilmelidir.

Bir arı kolonisinin beslenmesi hayati şart olması halinde arılara organik bir arıcılık ünitesinden organik şekerden veya organik şuruptan bal verilebilir. Arı kolonisine ilişkin tüm faaliyetler, balın çıkarılması, beslenmesi varroa – biti gibi durumlar belgelenmelidir. Haritalar kovan yerlerinde tutulmalı ve inceleme için hazır durumda olmalıdır.

Arıcılık ürünleri, organik düzenlemelere göre en az bir yıllık bir süreyle uygun olması halinde organik üretim olarak pazarlanabilir.