DOKÜMANLAR

10 01 2018 TARİHLİ ORGANİK TARIM YÖNETMELİĞİ
ORGANİK TARIMIN KANUNU
İTİRAZ ŞİKAYET VE UYUŞMAZLIK PROSEDÜRÜ
BİREYSEL MÜTEŞEBBİS SÖZLEŞMESİ
MÜTEŞEBBİS BİLGİLENDİRME KILAVUZU
LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ
MÜTEŞEBBİS LİSTESİ
KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ BİLDİRİMİ
26.01.2017 TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ
26.01.2017 TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ EKLERİ
26.01.2017 TARİHLİ TÜRK GIDA KODEKSİ BESLENME VE SAĞLIK BEYANLARI YÖNETMELİĞİ
26.01.2017 TARİHLİ TÜRK GIDA KODEKSİ BESLENME VE SAĞLIK BEYANLARI YÖNETMELİĞİ EKLERİ.
29.12.2011 TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ
29.12.2011 TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ EKLERİ
29.12.2011 TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ
29.12.2011 TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ EKLERİ
VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
25.11.2016 TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ
25.11.2016 TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ EKLERİ
15.03.2018 TARİHLİ TÜRK GIDA KODEKSİ NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBL
( TEBLİĞ-EKİ ) 15.03.2018 TARİHLİ TÜRK GIDA KODEKSİ NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU
TÜRKAK Akreditasyon Markası”nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılması
Müteşebbis başvuru Formu
ÜCRETLENDİRME PROSEDÜRÜ
MÜTEŞEBBİS İTİRAZ, ŞİKAYET VE UYUŞMAZLIK BİLDİRİM FORMU
EU- NOP Kullanıcı Klavuzu / Operational Manual